Trang chủ Khách hàng Nhà máy Tập Đoàn HANAKA - 4.600m2

Nhà máy Tập Đoàn HANAKA - 4.600m2

  • Nhà máy Tập Đoàn HANAK
  • Tổng diện tích : 4.600 m2
  • Chủ đầu tư: Việt Nam
  • Địa điểm: Khu CN Hanaka - Từ Sơn - Bắc Ninh

Hanaka