Trang chủ Khách hàng Nhà máy Katolec corporation giai đoạn 2 - 6.258m2

Nhà máy Katolec corporation giai đoạn 2 - 6.258m2

  • Nhà máy Katolec corporation giai đoạn 2
  • Tổng diện tích : 6.258 m2
  • Chủ đầu tư: Nhật Bản
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Quang Minh - Vĩnh Phúc

kalotec

Katolec