Trang chủ Khách hàng Nhà máy SWEWS- VC NEW - 13.500 m2

Nhà máy SWEWS- VC NEW - 13.500 m2

  • Công trình nhà máy SWEWS - CV
  • Tổng diện tích : 13, 500 m2
  • Chủ đầu tư: Nhật Bản
  • Địa điểm: Khu CN  Thăng Long II - Hưng Yên - Việt Nam

Sews1SWES1