Trang chủ Khách hàng Nhà máy nước Khoáng Lavie giai đoạn 2 - 2.000m2

Nhà máy nước Khoáng Lavie giai đoạn 2 - 2.000m2

  • Nhà máy nước Khoáng Lavie giai đoạn 2
  • Tổng diện tích : 2.000 m2
  • Chủ đầu tư: Cộng Hòa Pháp
  • Địa điểm: Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên

lavie