Trang chủ Giới thiệu

Giới thiệu

       Cùng với sự phát triển của đất nước, trải qua quá trình nỗ lực xây dựng và trưởng thành, VINH PHÚ tự hào khi tên tuổi của mình luôn được gắn với những sản phẩm có chất lượng cao và hoàn hảo nhất.

       Từ khi thành lập, VINH PHÚ đã xác định mục tiêu của mình là “Không ngừng mở rộng, không ngừng vươn xa” để trở thành một Công ty sản xuất và phân phối hàng đầu tại Việt Nam và khu vực trong lĩnh vực.

  • SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI VẬT LIỆU CÁCH ÂM CÁCH NHIỆT CAO CẤP
  • KHAI THÁC VÀ CUNG CẤP ĐÁ TỰ NHIÊN MARBLE

       Với tôn chỉ “Sản xuất những vật liệu cao cấp”, VINH PHÚ đã xây dựng được một tập thể đoàn kết vững mạnh mà ở đó trí tuệ, sức sáng tạo, sự năng động và nhiệt huyết của mỗi cá nhân luôn luôn được khơi dậy và phát huy cao độ. Do đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn đạt mức tăng trưởng cao và ổn định, tổng giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận cũng như các khoản nộp ngân sách, và phúc lợi xã hội ngày càng tăng.

       VINH PHÚ sẽ nỗ lực hơn nữa để những tiềm năng trên mọi mặt, mọi lĩnh vực sẽ được khơi dậy và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, khẳng định vị thế của VINH PHÚ, một thương hiệu hàng đầu Việt Nam.

NV1