Lỗi
 • DB function failed with error number 145
  Table './vip_vip/ngannv_vvcounter_logs' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT MAX(time) FROM ngannv_vvcounter_logs
 • DB function failed with error number 145
  Table './vip_vip/ngannv_vvcounter_logs' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO ngannv_vvcounter_logs (time, visits, guests, members, bots) VALUES ( 1534517016, 13, 13, 0, 0 )
Trang chủ Khách hàng

Dự án tiêu biểu

Công trình Fuji Xerox Hải Phòng - 60,000m2

Công trình Fuji Xerox Hải Phòng - 60,000m2
 • Công trình Fuji Xerox Hải Phòng
 • Diện tích: 60,000m2
 • Chủ đầu tư: Nhật Bản
 • Địa điểm: KCN VSIP Hải Phòng - Việt Nam

Dự án KCN Vân Trung - Bắc Giang - 130,000m2

Dự án KCN Vân Trung - Bắc Giang - 130,000m2
 • Dự án KCN Vân Trung - Bắc Giang
 • Tổng diện tích : 130,000m2
 • Chủ đầu tư: Trung Quốc
 • Địa điểm: Bắc Giang - Việt Nam

Công trình UNDP Building - 4,500m2

Công trình UNDP Building - 4,500m2
 • Công trình UNDP Building
 • Tổng diện tích: 4,500m2
 • Chủ đầu tư: Việt Nam
 • Địa điểm: Kim Mã- Hà Nội - Việt Nam

Phân viện thú y miền Trung - 2,000m2

Phân viện thú y miền Trung - 2,000m2
 • Phân viện thú y miền Trung
 • Tổng diện tích: 2,000m2
 • Chủ đầu tư: Việt Nam
 • Địa điểm: TP. Nha Trang - Khánh Hòa - Việt Nam

Nhà máy Kiên Cường - 7,500m2

Nhà máy Kiên Cường - 7,500m2
 • Nhà máy Kiên Cường
 • Tổng diện tích: 7,500m2
 • Chủ đầu tư: Việt Nam
 • Địa điểm: KCN Quang Minh - Hà Nội - Việt Nam

Nhà máy Newhope - 18,500m2

Nhà máy Newhope - 18,500m2
 • Nhà máy Newhope
 • Tổng diện tích: 18,500m2
 • Chủ đầu tư: Trung Quốc
 • Địa điểm: Quang Châu - Bắc Giang - Việt Nam

Nhà máy Nippon Oil Việt Nam - 13,500m2

Nhà máy Nippon Oil Việt Nam - 13,500m2
 • Nhà máy Nippon Oil Việt Nam
 • Tổng diện tích: 13,500m2
 • Chủ đầu tư: Nhật Bản
 • Địa điểm: KCN Đình Vũ - Hải Phòng - Việt Nam

Nhà máy Inonac Việt Nam - 6,500m2

Nhà máy Inonac Việt Nam - 6,500m2
 • Nhà máy Inonac Việt Nam
 • Tổng diện tích: 6,500m2
 • Chủ đầu tư: Nhật Bản
 • Địa điểm: KCN Quang Minh - Hà Nội

Nhà máy Idemitsu - 12,500m2

Nhà máy Idemitsu - 12,500m2
 • Nhà máy Idemitsu
 • Tổng diện tích: 12,500m2
 • Chủ đầu tư: Nhật Bản
 • Địa điểm: KCN Đình Vũ - Hải Phòng - Việt Nam

Nhà máy Hamatesu -6,000m2

Nhà máy Hamatesu -6,000m2
 • Nhà máy Hamatesu
 • Tổng diện tích: 6,000m2
 • Chủ đầu tư: Nhật Bản
 • Địa điểm: KCN Thăng Long II - Hưng Yên