Trang chủ Khách hàng

Dự án tiêu biểu

Nhà máy Denso Việt Nam - 15,000m2

Nhà máy Denso Việt Nam - 15,000m2
 • Nhà máy Denso Việt Nam
 • Tổng diện tích : 15,000m2
 • Chủ đầu tư: Nhật Bản
 • Địa điểm: KCN Thăng Long I - Hà Nội

Tungtex fashions Vietnam Factory

Tungtex fashions Vietnam Factory
 • Nhà máy Tungtex fashions Việt nam
 • Tổng diện tích: 5,800m2
 • Chủ đầu tư:  Nhật bản
 • Địa điểm: KCN Thuận An - Long An - Việt nam

Nhà máy Tiger Việt nam - 10,500m2

Nhà máy Tiger Việt nam - 10,500m2
 • Nhà máy Tiger Việt nam
 • Tổng diện tích: 10,500m2
 • Chủ đầu tư: Nhật bản
 • Địa điểm: KCN Amata Biên Hòa - Đồng Nai - Việt nam

Nhà máy Suzuki Việt nam - 12,500m2

Nhà máy Suzuki Việt nam - 12,500m2
 • Nhà máy Suzuki Việt nam
 • Tổng diện tích: 12,500m2
 • Chủ đầu tư: Nhật bản
 • Địa điểm: KCN Amata Biên Hòa - Đồng Nai - Việt nam

Nhà máy SIK -3,500m2

Nhà máy SIK -3,500m2
 • Nhà máy SIK - Việt nam
 • Tổng diện tích : 3,500m2
 • Chủ đầu tư: Nhật bản
 • Địa điểm: KCN Namura Hải Phòng - Việt nam

Nhà máy Nittan Việt nam - 6,500m2

Nhà máy Nittan Việt nam - 6,500m2
 • Nhà máy Nittan Việt nam
 • Tổng diện tích : 6,500m2
 • Chủ đầu tư: Nhật bản
 • Địa điểm: KCN VSIP Bắc Ninh - Việt nam

Nhà máy may kéo sợi và dệt may Hanosimex - 12,000m2

Nhà máy may kéo sợi và dệt may Hanosimex - 12,000m2
 • Nhà máy may kéo sợi và dệt may Hanosimex
 • Tổng diện tích : 12,000m2
 • Chủ đầu tư: Việt nam
 • Địa điểm: KCN Đồng Văn - Hà Nam - Việt nam

Midori Apparel Việt nam - 10,800m2

Midori Apparel Việt nam - 10,800m2
 • Midori Apparel Việt nam
 • Tổng diện tích : 10,800m2
 • Chủ đầu tư: Nhật bản
 • Địa điểm:  Lương Sơn - Hòa Bình - Việtnam

 

Nhà máy Hosiden Việt nam - 6,000m2

Nhà máy Hosiden Việt nam - 6,000m2
 • Nhà máy Hosiden Việt nam 
 • Tổng diện tích: 6,000m2
 • Chủ đầu tư : Nhật bản
 • Địa điểm: Quang Châu - Bắc Giang - Việt nam

Nhà máy Hamaden Hưng Yên - 10,500m2

Nhà máy Hamaden Hưng Yên - 10,500m2
 • Nhà máy Hamaden Hưng Yên - Việt nam
 • Tổng diện tích : 10,500m2
 • Chủ đầu tư: Nhật bản
 • Địa điểm: KCN Thăng Long II - Hưng Yên - Việt nam