Trang chủ Khách hàng

Dự án tiêu biểu

Shikoku cable vietnam - 14.000m2

Shikoku cable vietnam - 14.000m2
 •  Nhà máy Shikoku cable Việt Nam
 • Tổng diện tích: 14.000m2
 • Chủ đầu tư: Shikoku cable Việt Nam
 • Địa điểm: KCN Đồng Văn, Hà Nam

Nhà máy SOC Việt nam - 6.500m2

Nhà máy SOC Việt nam - 6.500m2
 • Công trình nhà máy SOC Việt Nam
 • Tổng diện tích : 6.500m2
 • Chủ đầu tư: SOC Việt Nam
 • Địa điểm: KCN Thăng Long II, Hưng Yên

Nhà máy Kyocera - 24.000m2

Nhà máy Kyocera - 24.000m2
 • Công trình nhà máy Kyocera
 • Tổng diện tích: 24.000m2
 • Chủ đầu tư: Nhật bản
 • Địa điểm: KCN VSip Hải Phòng

HonDa Vietnam - 70.000m2

HonDa Vietnam - 70.000m2

* Công trình nhà máy Honda Việt Nam

* Tổng diện tích : 70.000 m2

* Chủ đầu tư : Honda Vietnam

* Địa điểm: KCN Đồng Văn - Hà Nam

Công trình Nitori - 30.000m2 KCN Quang Minh

Công trình Nitori - 30.000m2 KCN Quang Minh

* Công trình Nhà máy chế xuất Nitori Việt Nam

* Tổng diện tích : 30.000m2

* Chủ đầu tư: Doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam

* Địa điểm: KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội - Việt Nam

Keihin Viet Nam factory - 9.000m2 KCN Thang Long II Hung Yen

Keihin Viet Nam factory - 9.000m2 KCN Thang Long II Hung Yen
 • Công trình Nhà máy Keihin Viet Nam factory
 • Tổng diện tích : 9.000m2
 • Chủ đầu tư:Nhật Bản
 • Địa điểm:KCN Thăng Long II-Hưng Yên

EiDai Viet Nam factory - 14500m2 KCN Dong Văn- Ha Nam

EiDai Viet Nam factory - 14500m2 KCN Dong Văn- Ha Nam
 • Công trình Nhà máy EiDai Viet Nam factory
 • Tổng diện tích :14500m2
 • Chủ đầu tư:Nhật Bản
 • Địa điểm:KCN Đồng Văn -Hà Nam

Tiev new factory - 13200m2 KCN Thang Long II Hung Yen

Tiev new factory - 13200m2 KCN Thang Long II Hung Yen
 • Công trình Nhà máy Tiev new factory
 • Tổng diện tích :13200m2
 • Chủ đầu tư:Nhật Bản
 • Địa điểm:KCN Thăng Long II-Hưng Yên

Công Trình My A giai doan 2 - 3600m2

Công Trình My A giai doan 2 - 3600m2
 • Công trình Cty đồ gỗ mỹ nghệ Mỹ Á giai đoạn 2
 • Tổng diện tích : 3.600m2
 • Chủ đầu tư:Việt Nam
 • Địa điểm: Khu Công nghiệp Quế Võ -Bắc Ninh

Nhà Máy Taiwo Rubber - 3000m2

Nhà Máy Taiwo Rubber - 3000m2
 • Công trình Nhà máy Taiwo Rubber
 • Tổng diện tích : 3.000m2
 • Chủ đầu tư: Nhật Bản
 • Địa điểm: Khu Công nghiệp Numura-Hải Phòng