Trang chủ Khách hàng Công Trình My A giai doan 2 - 3600m2

Công Trình My A giai doan 2 - 3600m2

  • Công trình Cty đồ gỗ mỹ nghệ Mỹ Á giai đoạn 2
  • Tổng diện tích : 3.600m2
  • Chủ đầu tư:Việt Nam
  • Địa điểm: Khu Công nghiệp Quế Võ -Bắc Ninh