Trang chủ Khách hàng Nhà máy NamYang Delta - 30.000 m2

Nhà máy NamYang Delta - 30.000 m2

  • Công trình Nhà máy NamYang Delta
  • Tổng diện tích : 30.000m2
  • Chủ đầu tư: Trung Quốc
  • Địa điểm: Khu CN Đại An mở rộng - Hải Dương

namyangthayanh