Trang chủ Khách hàng Nhà máy SVAW - 10.000 m2

Nhà máy SVAW - 10.000 m2

  • Công trình Nhà máy Sumiden Viet Nam automotive wire
  • Tổng diện tích : 10.000m2
  • Chủ đầu tư: Nhật Bản
  • Địa điểm: Khu Công nghiệp Thăng Long II - Hưng Yên

svaw1