Trang chủ Khách hàng EiDai Viet Nam factory - 14500m2 KCN Dong Văn- Ha Nam

EiDai Viet Nam factory - 14500m2 KCN Dong Văn- Ha Nam

  • Công trình Nhà máy EiDai Viet Nam factory
  • Tổng diện tích :14500m2
  • Chủ đầu tư:Nhật Bản
  • Địa điểm:KCN Đồng Văn -Hà Nam

Eidai_Viet_Nam-12.000m2

edai