Trang chủ Download

Download

Download tài liệu các hình thưc truyền nhiệt

Download tài liệu các hình thưc truyền nhiệt
 

Sự truyền nhiệt diễn ra dưới 3 hình thức: DẪN NHIỆT, ĐỐI LƯU NHIỆT và BỨC XẠ NHIỆT (Tia hồng ngoại). Trong đó, bức xạ nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu; dẫn nhiệt và đối lưu nhiệt đóng vai trò thứ yếu trong quá trình truyền nhiệt. Do hấp thụ năng lượng bức xạ MẶT TRỜI, các vật liệu sẽ nóng lên. Sự gia tăng nhiệt lượng cũng bắt nguồn từ chuyển động phân tử (dẫn nhiệt đối với chất rắn) h...

Download tài liệu hệ sô cách nhiệt

Download tài liệu hệ sô cách nhiệt

Hệ số dẫn nhiệt (ký hiệu là “l" hoặc “k”)

 

Là đại lượng vật lý đo lường khả năng dẫn nhiệt của vật liệu, được tính bằng Watt trên mét vuông (W/m 2 ) trên bề mặt một gradien nhiệt độ một Kelvin (1  0 K) trên đơn vị độ dày 1m.

 

Đơn vị tính là  W/m.  0 K

 

Ngoài ra l còn được tính theo đơn vị Anh:

 

1 Btu.in/ft 2 .h. F = 0.1442 W/m. 0 K Và được ký hiệu là “K"

Download cataloge

Download cataloge