Trang chủ Download Download tài liệu hệ sô cách nhiệt

Download tài liệu hệ sô cách nhiệt

thermalflow_illustration

1

Hệ số dẫn nhiệt (ký hiệu là “l" hoặc “k”)

 

Là đại lượng vật lý đo lường khả năng dẫn nhiệt của vật liệu, được tính bằng Watt trên mét vuông (W/m2) trên bề mặt một gradien nhiệt độ một Kelvin (1 0K) trên đơn vị độ dày 1m.

 

Đơn vị tính là W/m. 0K

 

Ngoài ra l còn được tính theo đơn vị Anh:

 

1 Btu.in/ft2.h. F = 0.1442 W/m. 0K Và được ký hiệu là “K"


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: