Trang chủ Khách hàng Keihin Viet Nam factory - 9.000m2 KCN Thang Long II Hung Yen

Keihin Viet Nam factory - 9.000m2 KCN Thang Long II Hung Yen

  • Công trình Nhà máy Keihin Viet Nam factory
  • Tổng diện tích : 9.000m2
  • Chủ đầu tư:Nhật Bản
  • Địa điểm:KCN Thăng Long II-Hưng Yên

Keihin

Keihin_Viet_Nam_factory