Trang chủ Khách hàng Nhà máy SOC Việt nam - 6.500m2

Nhà máy SOC Việt nam - 6.500m2

  • Công trình nhà máy SOC Việt Nam
  • Tổng diện tích : 6.500m2
  • Chủ đầu tư: SOC Việt Nam
  • Địa điểm: KCN Thăng Long II, Hưng Yên

SOC_8

SOC