Trang chủ Khách hàng Nhà máy Nippo Mectratronics Viet nam - 5,500 m2

Nhà máy Nippo Mectratronics Viet nam - 5,500 m2

  • Nhà máy Nippo Mectratronis Viet Nam
  • Tổng diện tích: 5.500m2
  • Chủ đầu tư: Nhật Bản
  • Địa điểm: KCN Nội Bài - Hà Nội - Việt Nam

nippo

Nippo_5500m2_Noi_Bai___Ha_noi_Nhat_Ban