Trang chủ Khách hàng Công trình Nitori - 30.000m2 KCN Quang Minh

Công trình Nitori - 30.000m2 KCN Quang Minh

* Công trình Nhà máy chế xuất Nitori Việt Nam

* Tổng diện tích : 30.000m2

* Chủ đầu tư: Doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam

* Địa điểm: KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội - Việt Nam

Nitori_-30.000m2

Nitori