Trang chủ Khách hàng Nhà Máy Taiwo Rubber - 3000m2

Nhà Máy Taiwo Rubber - 3000m2

  • Công trình Nhà máy Taiwo Rubber
  • Tổng diện tích : 3.000m2
  • Chủ đầu tư: Nhật Bản
  • Địa điểm: Khu Công nghiệp Numura-Hải Phòng

Taiwo_Rubber_-_3000m2