Trang chủ Khách hàng Nhà máy Sapporo Beer Viet Nam - 25.000m2

Nhà máy Sapporo Beer Viet Nam - 25.000m2

  • Nhà máy Sapporo Beer Viet Nam
  • Tổng diện tích : 25.000 m2
  • Chủ đầu tư: Nhật Bản
  • Địa điểm: Khu CN Việt Hòa - Đức Hòa 3 - Đức Hòa - Long An

Sapporo_beer_-_26000_m2

Sappro_beer