Trang chủ Khách hàng Nhà máy Sumidenso 4 Việt Nam - 30.000m2

Nhà máy Sumidenso 4 Việt Nam - 30.000m2

  • Công trình nhà máy SUMIDENSO 4 VIETNAM
  • Tổng diện tích : 30.000 m2
  • Chủ đầu tư: Nhật Bản
  • Địa điểm: Khu CN  Ninh Giang - Hải Dương - Việt Nam

Sumidenso_Viet_Nam_factory_-_35.000m2

Sunidesho41
Sunidesho4