Trang chủ Khách hàng Hệ thống kho tập đoàn Mapletree - 420.000 m2

Hệ thống kho tập đoàn Mapletree - 420.000 m2

  • Công trình hệ thống kho Tập đoàn Mapletree Logistics Trust
  • Tổng diện tích : 420.000m2
  • Chủ đầu tư: Singapore
  • Địa điểm: Khu CN Vship - Bắc Ninh - Việt Nam

Mapletrre

    map