Trang chủ Khách hàng

Dự án tiêu biểu

Bệnh viện quốc tế Vinmec - 1,500m2

Bệnh viện quốc tế Vinmec - 1,500m2
 • Bệnh viện quốc tế Vinmec
 • Tổng diện tích: 1,500m2
 • Chủ đầu tư: Việt Nam
 • Địa điểm: Minh Khai - Hà Nội - Việt Nam

Bệnh viện phụ sản quốc tế Hải Phòng - 8,000m2

Bệnh viện phụ sản quốc tế Hải Phòng - 8,000m2
 • Bệnh viện phụ sản quốc tế Hải Phòng
 • Tổng diện tích: 8,000m2
 • Chủ đầu tư: Việt Nam
 • Địa điểm: Hải Phòng - Việt Nam

Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng - 2,000m2

Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng - 2,000m2
 • Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng
 • Tổng diện tích: 2,000m2
 • Chủ đầu tư: Việt Nam
 • Địa điểm: Hải Phòng - Việt Nam

Sân bay Attapeu Lào - 8,500m2

Sân bay Attapeu Lào - 8,500m2
 • Sân bay Attapeu - Lào
 • Tổng diện tích: 8,500m2
 • Chủ đầu tư: Lào
 • Địa điểm : Lào

Nhà máy Fujikuta - 7,000m2

Nhà máy Fujikuta - 7,000m2
 • Nhà máy Fujikura Hải Phòng
 • Tổng diện tích: 7,000m2
 • Chủ đầu tư: Nhật Bản
 • Địa điểm: KCN Nomura Hải Phòng  - Việt Nam  


Nhà máy Semi Detached Ready Built - 13,500m2

Nhà máy Semi Detached Ready Built - 13,500m2
 • Nhà máy Semi Detached Ready Built
 • Tổng diện tích: 13,500m2
 • Chủ đầu tư: Singapore
 • Địa điểm: KCN VSIP Hải Phòng - Việt Nam

Nhà máy Toin Việt Nam - 6,500m2

Nhà máy Toin Việt Nam - 6,500m2
 • Nhà máy Toin Việt Nam
 • Tổng diện tích: 6,500m2
 • Chủ đầu tư: Nhật Bản
 • Địa điểm: Mỹ Phước - Bình Dương - Việt Nam

Nhà máy Toyo Denso - 26,500m2

Nhà máy Toyo Denso - 26,500m2
 • Nhà máy Toyo Denso Việt Nam
 • Tổng diện tích: 26,500m2
 • Chủ đầu tư: Nhật Bản
 • Địa điểm: Nam Sách - Hải Dương - Việt Nam

Nhà máy JFE Shoji steel - 7,500m2

Nhà máy JFE Shoji steel - 7,500m2
 • Nhà máy JFE Shoji Steel
 • Tổng diện tích: 7,500m2
 • Chủ đầu tư: Nhật Bản
 • Địa điểm: KCN VSIP Hải Phòng - Việt Nam

Nhà máy Nippon Paint Việt Nam - 11,000m2

Nhà máy Nippon Paint Việt Nam - 11,000m2
 • Nhà máy Nippon Paint Việt Nam
 • Tổng diện tích: 11,000m2
 • Chủ đầu tư: Nhật Bản
 • Địa điểm: Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc - Việt Nam