Trang chủ Khách hàng Bệnh viện phụ sản quốc tế Hải Phòng - 8,000m2

Bệnh viện phụ sản quốc tế Hải Phòng - 8,000m2

  • Bệnh viện phụ sản quốc tế Hải Phòng
  • Tổng diện tích: 8,000m2
  • Chủ đầu tư: Việt Nam
  • Địa điểm: Hải Phòng - Việt Nam
Benh vien phu san quoc te Hai Phong 8000m2 Hai Phong