Trang chủ Khách hàng Nhà máy Semi Detached Ready Built - 13,500m2

Nhà máy Semi Detached Ready Built - 13,500m2

  • Nhà máy Semi Detached Ready Built
  • Tổng diện tích: 13,500m2
  • Chủ đầu tư: Singapore
  • Địa điểm: KCN VSIP Hải Phòng - Việt Nam
Semi detached ready built factories 13500m2 Vsip Hai Phong Singapore