Trang chủ Khách hàng Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng - 2,000m2

Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng - 2,000m2

  • Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng
  • Tổng diện tích: 2,000m2
  • Chủ đầu tư: Việt Nam
  • Địa điểm: Hải Phòng - Việt Nam
Benh vien da khoa quoc te Hai Phong 2000m2 Hai Phong