Trang chủ Khách hàng Nhà máy Fujikuta - 7,000m2

Nhà máy Fujikuta - 7,000m2

  • Nhà máy Fujikura Hải Phòng
  • Tổng diện tích: 7,000m2
  • Chủ đầu tư: Nhật Bản
  • Địa điểm: KCN Nomura Hải Phòng  - Việt Nam 

Fujikura