Trang chủ Khách hàng Nhà máy Nippon Oil Việt Nam - 13,500m2

Nhà máy Nippon Oil Việt Nam - 13,500m2

  • Nhà máy Nippon Oil Việt Nam
  • Tổng diện tích: 13,500m2
  • Chủ đầu tư: Nhật Bản
  • Địa điểm: KCN Đình Vũ - Hải Phòng - Việt Nam
Jx Nippon oil 13500m2 Dinh Vu Hai Phong Japan