CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI VINH PHÚ

Add:   Số 352, Giải Phóng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Tel:    (84-4) 3556 1078; 3556 1077,  Fax:  (84-4) 3556 1076
Hotline: Mr.Thao - 0946286186